You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Slovensky Slovensky

Ochrana osobných údajov

 

1. Všeobecné informácie

Vitajte na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov! Keď používate služby nášho obchodu, zverujete nám svoje informácie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vám majú pomôcť pochopiť, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme. Keď s nami zdieľate informácie, môžeme pre vás naše služby ešte vylepšiť. Môžeme vám napríklad zobraziť relevantnejšie výsledky vyhľadávania a reklamy, pomôcť vám spojiť sa s ľuďmi alebo urýchliť a zjednodušiť zdieľanie s ostatnými. Pri používaní našich služieb chceme, aby vám bolo jasné, ako používame informácie a ako môžete chrániť svoje súkromie. Toto je dôležité; dúfame, že si nájdete čas a pozorne si ho prečítate. Pamätajte, že môžete nájsť ovládacie prvky na správu informácií a ochranu súkromia a bezpečnosti. Snažili sme sa, aby to bolo čo najjednoduchšie.

2. Súhlas so spracovaním

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti KRACO s.r.o. Rádiova 36 821 04 Bratislava IČO: 46292756 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • meno a priezvisko
  • názov spoločnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom obchodnej činnosti . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad ... využitím nástrojov [odkaz], ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte, zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti Kraco s.r.o.

  • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
  • Poskytovateľ webhostingu Websupport s.r.o.
  • Poskytovateľ prepravy ECLISSE Slovakia, s.r.o.
  • Poskytovateľ prepravy TOPTRANS EU, a.s.

3. Právo na prístup, opravu a vymazanie údajov a namietanie proti spracovaniu údajov

Naši zákazníci majú právo na prístup, opravu a vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, a kedykoľvek namietať proti spracovaniu týchto údajov, a to prostredníctvom písomnej žiadosti. Spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na zavedenie vhodných opatrení na ochranu bezpečnosti a súkromia osobných údajov a na zabránenie ich pozmeneniu, poškodeniu, zničeniu alebo prístupu neoprávnených tretích strán. Spoločnosť však nekontroluje každé jedno riziko súvisiace s používaním internetu, a preto upozorňuje používateľov Stránky na možné riziká spojené s fungovaním a používaním internetu. Stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo iné internetové zdroje. Keďže Spoločnosť nemôže kontrolovať tieto webové stránky a externé zdroje, spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za poskytovanie alebo zobrazovanie týchto webových stránok a externých zdrojov a nemôže niesť zodpovednosť za obsah, reklamu, produkty, služby alebo akýkoľvek iný materiál. dostupné na alebo z týchto webových stránok alebo externých zdrojov.

4. Správa osobných údajov

V mnohých našich službách môžete zobraziť alebo upraviť svoje osobné údaje online. Môžete sa tiež rozhodnúť o našom zhromažďovaní a používaní vašich údajov. Spôsob, akým môžete pristupovať k svojim osobným údajom alebo ich ovládať, bude závisieť od toho, ktoré služby používate. Môžete si vybrať, či chcete dostávať propagačné oznámenia z nášho obchodu prostredníctvom e-mailu, SMS, fyzickej pošty a telefónu. Ak od nás dostávate propagačné e-maily alebo správy SMS a chcete sa odhlásiť, môžete tak urobiť podľa pokynov v tejto správe. Môžete sa tiež rozhodnúť pre prijímanie propagačných e-mailov, telefonických hovorov a poštovej pošty tak, že navštívite a prihlásite sa do Správcu propagačnej komunikácie spoločnosti, ktorý vám umožňuje aktualizovať kontaktné informácie, spravovať preferencie kontaktov, zrušiť odber e-mailov a vybrať si, či chcete zdieľať svoje kontaktné údaje s našimi partnermi. Tieto voľby sa nevzťahujú na povinnú servisnú komunikáciu, ktorá je súčasťou určitých služieb obchodu.

5. Informácie, ktoré zhromažďujeme

Náš obchod zhromažďuje údaje, aby fungoval efektívne a poskytoval vám tie najlepšie skúsenosti s našimi službami. Niektoré z týchto údajov poskytujete priamo, napríklad pri vytváraní osobného účtu. Časť z nich získavame zaznamenávaním toho, ako interagujete s našimi službami, napríklad pomocou technológií, ako sú súbory cookie, a prijímaním chybových hlásení alebo údajov o používaní zo softvéru spusteného na vašom zariadení. Údaje získavame aj od tretích strán (vrátane iných spoločností). Údaje, ktoré zhromažďujeme, dopĺňame napríklad nákupom demografických údajov od iných spoločností. Používame tiež služby od iných spoločností, ktoré nám pomáhajú určiť polohu na základe vašej IP adresy, aby sme mohli prispôsobiť určité služby vašej polohe. Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od služieb a funkcií, ktoré používate.

6. Ako používame vaše informácie

Náš obchod používa údaje, ktoré zhromažďujeme, na tri základné účely: prevádzkovanie nášho podnikania a poskytovanie (vrátane zlepšovania a prispôsobenia) služieb, ktoré ponúkame, odosielanie komunikácie vrátane propagačnej komunikácie a zobrazovanie reklamy. Pri plnení týchto účelov kombinujeme údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom rôznych služieb obchodu, ktoré používate, aby sme vám poskytli bezproblémový, konzistentný a prispôsobený zážitok. Aby sme však zvýšili súkromie, zabudovali sme technologické a procedurálne záruky, ktoré majú zabrániť určitým kombináciám údajov. Napríklad údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, keď ste neoverení (nie ste prihlásení), ukladáme oddelene od akýchkoľvek informácií o účte, ktoré vás priamo identifikujú, ako je vaše meno, e-mailová adresa alebo telefónne číslo.

7. Zdieľanie vašich informácií

Vaše osobné údaje zdieľame s vaším súhlasom alebo ak je to potrebné na dokončenie akejkoľvek transakcie alebo poskytnutie akejkoľvek služby, ktorú ste požadovali alebo autorizovali. Váš obsah napríklad zdieľame s tretími stranami, keď nám to poviete. Keď zadáte platobné údaje na uskutočnenie nákupu,budeme zdieľať platobné údaje s bankami a inými subjektmi, ktoré spracúvajú platobné transakcie alebo poskytujú iné finančné služby, a na predchádzanie podvodom a zníženie úverového rizika. Okrem toho zdieľame osobné údaje medzi našimi kontrolovanými pridruženými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami. Osobné údaje zdieľame aj s predajcami alebo zástupcami pracujúcimi v našom mene na účely opísané v tomto vyhlásení. Napríklad spoločnosti, ktoré sme si najali, aby poskytovali zákaznícku podporu alebo pomáhali pri ochrane a zabezpečení našich systémov a služieb, môžu potrebovať prístup k osobným údajom, aby mohli tieto funkcie poskytovať. V takýchto prípadoch musia tieto spoločnosti dodržiavať naše požiadavky na ochranu osobných údajov a bezpečnosť a nesmú používať osobné údaje, ktoré od nás získajú, na iné účely. Osobné údaje môžeme zverejniť aj v rámci podnikovej transakcie, ako je fúzia alebo predaj aktív.